top of page
Write-Your-Self-web-25.jpg

Write Your Self 

”Write Your Self är en skrivmetod som syftar till att föra röst, val och egenmakt till den som skriver. Metoden har tagits fram för skrivande efter trauma, men kan även användas i andra sammanhang för att stärka den som skriver.”

  Write Your Self
  - en kurs i läkande skrivande

  Har du en särskild berättelse du vill skriva? Har du ett behov av att hitta tillbaka till din egen röst och tror att skrivande kan hjälpa? Vill du utforska skrivande som ett stärkande, läkande verktyg?
  Jag vägleder dig genom en skrivprocess i åtta steg där du får lära dig att utforma ett hållbart skrivande enligt Write Your Selfs metod och börja skriva dina berättelser.

  Du får stöd och vägledning i att komma igång att skriva och att utforma skrivrutiner som passar dig.

  Jag erbjuder kurser och handledning både i grupp och individuellt.
   

  Forskning, traumaterapeutiskt och pedagogiskt arbete visar att efter trauma så behöver vi få utrymme för att sätta ord på och organisera det vi upplevt, och få sällskap i denna process. Vi behöver sätta ihop livet och oss själva på nytt. Skrivande och skrivande under handledning är en bra metod för detta, och går att använda både separat och som komplement till övriga behandlings- och stödformer.

  Write-Your-Self-web-21.jpg
  bottom of page